NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2018- Analyze Enhancements

  • admin
  • admin's Avatar
  • Offline
  • Quản trị viên
  • Bài viết: 135
  • Được thích: 1
Analyze Toolpath
5 axis vector information
Lệnh Analyze Toolpath bây giờ bao gồm tọa độ vị trí phân tích tương ứng khi rê chuột tại vị trí bắt đầu và kết thúc của phần tử toolpath. Thông tin này bổ sung F và S cho thấy giữa vị trí bắt đầu và kết thúc của phần tử được phân tích.

Display options
Bạn có thể chọn cách hiển thị tool và holder trong quá trình phân tích toolpath. Sử dụng Opacity để điều chỉnh độ trong suốt.

Analyze Distance Along Curve
Chức năng phân tích mới cho phép đo khoảng cách dọc theo đường curve mà không cần phải cắt trước để hình thành phần đối tượng cần đo.

Statistics
Lệnh Statistics bây giờ cho phép thông báo số đối tượng của solid trên file hiện hành.

Nguyễn Minh Hiếu- CAM Section

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0902413710
Đính kèm:
Đăng ký thành viên để tham gia bình luận nhé các bạn