Các dạng mô phỏng trong Fusion 360 (tt)

  • admin
  • admin's Avatar
  • Offline
  • Quản trị viên
  • Bài viết: 135
  • Được thích: 1
Các dạng mô phỏng trong Fusion 360 (tt)


Phân tích phi tuyến ứng suất tĩnh (Nonlinear Static Stress): Dạng mô phỏng này mở rộng khả năng của phân tích tĩnh bằng cách thêm vào các đặc tính sau:
· Chuyển vị lớn.
· Thay đổi tiếp xúc trong quá trình mô phỏng.
· Thay đổi tải trọng hoặc điều kiện biên trong quá trình mô phỏng.
· Vật liệu ứng xử phi tuyến (ví dụ như vật liệu thay đổi độ cứng và biến dạng dư, cả hai trường hợp này xảy ra khi vật liệu chịu ứng suất lớn hơn ứng suất chảy).
· Khối lượng tính toán gia tăng như trường hợp tải trọng thay đổi từng thời điểm.


Event Simulation: Dạng mô phỏng này mở rộng khả năng của phân tích phi tuyến tĩnh bằng cách thêm vào các đặc tính sau:
· Vận tốc và sự giảm chấn cũng như khối lượng và gia tốc (quán tính) được xem xét theo thời gian thực (phân tích va chạm).
· Độ lớn tải trọng thay đổi theo hàm số và chuyển vị là một hàm theo thời gian.
· Sự gia tăng tải trọng không phân chia rõ ràng giữa tải trọng tĩnh hay chuyển vị. Thay vào đó, chúng xác định điều kiện tại thời điểm tức thời trong suốt quá trình mô phỏng. Kết quả được tính toán và đưa ra tại mỗi thời điểm.


Mô phỏng nhiệt (Thermal): Xác định sự phân bố nhiệt độ ở trạng thái ổng định và sự truyền nhiệt. Với Fusion 360, bạn có thể tính toán được tải nhiệt, nhiệt độ trên bề mặt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt, và sự sinh nhiệt. Tính dẫn nhiệt của vật liệu cần được biết trước cũng như nhiệt độ môi trường và hệ số trao đổi nhiệt.


Phân tích ứng suất nhiệt (Thermal Stress): Mô phỏng ứng suất gây ra bởi nhiệt độ. Nhiệt độ trong mô hình và các thuộc tính nhiệt của vật liệu gây ra ứng suất bởi vì sự giãn nở không đều vì nhiệt. Ứng suất là một hàm theo biến dạng vì sự dãn nở hoặc co lại và độ cứng vật liệu. Thêm vào đó, bạn có thể áp thêm tải (trọng lực, áp lực, tải trọng) vào mô hình phân tích ứng suất nhiệt. Kết quả cho bạn thấy ứng xử của mô hình dưới sự kết hợp của tải trọng và ứng suất nhiệt.


Tối ưu hóa thiết kế (Shape Optimization): Xác định nơi nào có thể loại bỏ vật liệu trong thiết kế của bạn trong khi vẫn đảm bảo ứng suất và chuyển vị trong giới hạn cho phép. Dùng công cụ này để tối ưu hóa việc sự sử dụng vật liệu của bạn và đạt được mục tiêu giảm khối lượng cho thiết kế.

Phân tích ứng suất nhiệt trong Fusion 360

Người viết: Loc Le - VietCAD
Last Edit: 1 năm 2 tuần trước Bởi admin.
Đăng ký thành viên để tham gia bình luận nhé các bạn