Các dạng mô phỏng trong Fusion 360

  • admin
  • admin's Avatar
  • Offline
  • Quản trị viên
  • Bài viết: 135
  • Được thích: 1
Với Fusion 360, bạn có thể thực hiện nhiều loại mô phỏng khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn chọn đúng dạng mô phỏng cần cho quá trình thiết kế và kiểm định.
Chú ý: chọn dạng mô phỏng khi tạo một Study trong Fusion 360. Bạn cũng có thể thay đổi một Study có sẵn bằng cách sử dụng Manage trên Simulation toolbar.


Phân tích ứng suất tĩnh (Static Stress) : Phân tích mô hình sẽ ứng xử như thế nào khi chịu tải trọng và bị những hạn chế về chuyển vị (điều kiện biên). Từ kết quả mô phỏng, bạn có thể lấy ra chuyển vị, ứng suất, hệ số an toàn và các điều kiện phá hủy. Kết quả được tính dựa trên giả thuyết của chuyển vị nhỏ và đáp ứng tuyến tính theo ứng suất.


Phân tích tần số (Modal Frequencies): Phân tích tần số dao động tự nhiên của chi tiết hoặc cụm lắp ghép. Từ kết quả, bạn có thể rút ra biến dạng (hình dạng lúc dao động) của các chế độ dao động và tần số tương ứng với các chế độ cũng như hệ số mass participation. Autodesk Fusion 360 cho phép bạn tính toán ảnh hưởng của tải trọng lên các tần số dao động tự nhiên. Tải trọng gây ra ứng suất đơn (chỉ kéo hoặc nén) sẽ làm tăng lên hoặc giảm đi tần số tự nhiên, trong khi đó, ứng suất uốn không gây ảnh hưởng đến giá trị tần số này.


Phân tích tính ổn định kết cấu (Structural Buckling): Xác định hệ số tải trọng buckling của một kết cấu chịu tải trọng nén. Hệ số này được tính toán cho một chế độ mất ổn định nhất định. Hệ số này nhân với tải trọng sẽ ra được tải trọng mất ổn định. Hệ số nhỏ hơn 1.0 có nghĩa là kết cấu sẽ bị mất ổn định vì sự thay đổi hình học trước khi tải trọng đạt đến trị số tối đa của nó.

Chức năng Compare (so sánh các Study) trong Fusion 360​
(Còn tiếp)

Người viết: Loc Le - VietCAD
Last Edit: 1 năm 2 tuần trước Bởi admin.
Đăng ký thành viên để tham gia bình luận nhé các bạn