Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm Autodeks Vault

  • admin
  • admin's Avatar
  • Offline
  • Quản trị viên
  • Bài viết: 135
  • Được thích: 1
1. Giới thiệu về Autodesk Vault:
Autodesk Vault là phầm mềm của hãng Autodesk chuyên dùng để quản lý dữ liệu tập trung, bao gồm các loại tài liệu và tập tin CAD/CAE/CAM cũng như liên kế dữ liệu với hệ thống ERP. Ngoài ra, Autodesk Vault còn có các tính năng quản lý quy trình như quản lý vòng đời của dữ liệu, quản lý quá trình chỉnh sửa, thay đổi thiết kế.
Với Autodesk Vautl, tất cả các tập tin được tổ chức và lưu trữ ở một vị trí để dễ dàng truy cập. Tất cả phiên bản tập tin được giữ lại cùng với tất cả các tập tin phụ thuộc, cung cấp một lịch sử cụ thể của dự án. Kho dữ liệu cũng lưu các thuộc tính tập tin để tìm kiếm và truy xuất một cách nhanh chóng
Để triển khai hệ thống PDM Vault trong một văn phòng thiết kế, các bước sau cần được thực hiện:
- Xác định quy trình công việc, dòng thông tin trong dự án với những công việc cần được thực hiện, các quyết định cần được đưa ra và các đầu ra của các công việc này.
- Cấu hình hệ thống PDM, dự án trên phần mềm CAD, các add in trên các ứng dụng liên quan.
- Cấu hình danh mục các dạng dữ liệu trong dự án.
- Xác định vòng đời của dữ liệu trong sự án, các cá nhân và các hành động liên quan.
- Cấu hình quy trình quản lý sự thay đổi về thiết kế trong vòng đời sản phẩm.
2. Cấu hình hệ thống PDM
Bước cơ bản đầu tiên làm việc với hệ thống Autodesk Vault sẽ được giới thiệu trong phần này.
2.1. Tạo cơ sở dữ liệu Vault

1: Máy chứa cơ sở dữ liệu và hệ thống file của hệ thống PDM
2: Cơ sở dữ liệu làm việc của dự án là “CNC-Woodworking”
3: Hệ thống thư viện thành phân tiêu chuẩn mặc định và thành phần tiêu chuẩn tùy chọn của doanh nghiệp.
4: Dữ liệu theo dõi các hoạt động của hệ thống PDM
5: Thông tin cơ bản của CSDL dự án
2.2. Thiết lập dự án

1: Danh sách các thay đổi thiết kế trong dự án
2: Quản lý các mục dữ liệu trong dự án
3: Thành phần tiêu chuẩn của dự án “CNC-Woodworking”
4: Dữ liệu thiết kế, nơi chứa các dữ liệu được tạo ra trong dự án
5: Tài liệu liên quan đến dự án
6: Hệ thống thư viện của dự án
2.3. Tạo người dùng và nhóm

2.4. Thiết lập quan hệ giữa hệ thống PDM và ứng dụng

1: Địa chỉ chứa tập tin dự án trên máy người dùng
2: Không gian làm việc trên máy người dùng
3: Thư viện trên máy người dùng


Trên đây là các bước cơ bản để thiết lập hệ thống PDM – Autodesk Vault. Trong các bước này, tùy theo từng tổ chức doanh nghiệp cụ thể sẽ có các thủ tục cần tuân thủ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu các thay đổi.
Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự cạnh tranh về năng suất và hiệu quả, một hệ thông quản lý dữ liệu tích hợp với hệ thống CAD và ERP của doanh nghiệp là một giải pháp mang lại nhiều lợi ích cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Người viết: Loc Le - VietCAD
Đính kèm:
Last Edit: 1 năm 1 tháng trước Bởi admin.
Đăng ký thành viên để tham gia bình luận nhé các bạn